Νόμος 3734/09 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3631/2008 παρατείνεται μετά τη λήξη της, την 31-12-2008, μέχρι την 31-12-2009. Μέχρι την ίδια ημερομηνία εφαρμόζεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 3419/2005.

 

2. Η ισχύς του νόμου [Ν] 3653/2008 (ΦΕΚ 49/Α/2008) αρχίζει την 01-01-2010, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 01-01-2009.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.