Νόμος 3748/09 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α/2008), προστίθεται παράγραφος 22, η οποία έχει ως εξής:

 

{22. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και γενικά κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγή των αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών ορίζονται τα αναγκαία συλλογικά όργανα για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και ο τρόπος συγκρότησης τους.}

 

2. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 10 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του νόμου 3708/2008, η φράση της παραγράφου 9 αντικαθίσταται με τη φράση της παραγράφου 8.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.