Νόμος 3762/09

Ν3762/2009: Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3762/2009: Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 75/Α/2009), 15-05-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Θέματα αναδιοργάνωσης σώματος επιθεώρησης εργασίας

 

Άρθρο 1: Σύσταση Τμημάτων

Άρθρο 2: Στελέχωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 4: Ανακατανομή κενών θέσεων στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 8: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 10: Θητεία Προέδρου και μελών Επιτροπών

Άρθρο 11: Δημιουργία Κέντρων Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ)

Άρθρο 12: Δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας

 

Μέρος Β: Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών εποπτείας και φορέων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

 

Άρθρο 14: Ρυθμίσεις ειδικού εποχιακού βοηθήματος

 

Κεφάλαιο Β: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Εργατικής Εστίας

 

Άρθρο 20: Σύσταση Αυτοτελών Γραφείων

Άρθρο 21: Ανέγερση Βρεφονηπιακών Σταθμών

Άρθρο 24: Λοιπά θέματα Οργανισμού Εργατικής Εστίας

 

Κεφάλαιο Γ: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

 

Άρθρο 25: Επιδότηση ενοικίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

 

Μέρος Γ: Ρύθμιση λοιπών θεμάτων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Θέματα σχετικά με την απασχόληση

 

Άρθρο 32: Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων Συνεταιριστικών Λιπασμάτων Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 33: Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εργαζομένων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 38

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-05-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.