Νόμος 3818/10 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Κατάργηση διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003), καταργείται, πλην της περιπτώσεως υπό στοιχείο γ) η οποία διατηρείται σε ισχύ ως αυτοτελής παράγραφος 5.

 

Η κατάργηση αφορά και εκκρεμείς διαδικασίες για το χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δασικής ή μη, προς το σκοπό της επίλυσης του σχετικού ζητήματος σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται.

 

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει, αναριθμούνται αντιστοίχως σε παραγράφους 3 και 4.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 25 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 

2. Η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) δεν εφαρμόζεται για τα πρωτόκολλα της παραγράφου 5 του άρθρου 114 του νόμου 1892/1990, τα οποία εκδίδονται το πρώτον μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

3. Η παράγραφος 17 του άρθρου 1 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) καταργείται.

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει, απεικονίζονται σε κατάλληλης κλίμακας αεροφωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συμπληρωθεί με τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των αεροφωτογραφιών, αποτελεί τον προσωρινό δασικό χάρτη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.