Νόμος 3889/10

Ν3889/2010: Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων,Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3889/2010: Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 182/Α/2010), 14-10-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Άρθρο 3: Πράσινοι Πόροι

Άρθρο 4: Πράσινο Ταμείο

Άρθρο 5: Σκοπός - Αρμοδιότητες

Άρθρο 6: Προγράμματα και δικαιούχοι

Άρθρο 6Α

Άρθρο 7: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8: Πόροι

Άρθρο 9: Οικονομική διαχείριση

Άρθρο 10: Οργανισμός Λειτουργίας - Κανονισμοί

Άρθρο 11: Τρέχουσες υποχρεώσεις χρηματοδότησης

Άρθρο 12: Ρύθμιση θεμάτων του Ειδικού Φορέα Δασών

 

Κεφάλαιο Β: Επιτάχυνση και απλούστευση της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών

 

Άρθρο 13: Κατάρτιση και θεώρηση δασικών χαρτών

Άρθρο 14: Ανάρτηση δασικών χαρτών

Άρθρο 15: Δικαίωμα Αντιρρήσεων

Άρθρο 16: Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

Άρθρο 17: Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση δασικών χαρτών

Άρθρο 18: Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

Άρθρο 19: Συμπλήρωση δασικών χαρτών - Ένδικα βοηθήματα

Άρθρο 20: Συνέπειες κύρωσης

Άρθρο 21: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 22: Τέλη

Άρθρο 23: Αποτύπωση ορίων οικισμών στους δασικούς χάρτες

Άρθρο 24: Οικισμοί στερούμενοι νόμιμης έγκρισης

Άρθρο 25: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 26: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 27: Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής

Άρθρο 28: Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

Άρθρο 29: Θέματα Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 30: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33: Ανάληψη από το Δημόσιο της υποχρέωσης εξυπηρέτησης των δανείων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων που έχουν συναφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 34: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-10-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.