Νόμος 3889/10 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ως ημερομηνία ένταξης των εργαζομένων της εταιρείας ΘΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε ή καταγγέλθηκε από 04-09-2007 μέχρι 31-07-2009, στο Ειδικό Πρόγραμμα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, σύμφωνα με την από 18-08-2009 Προγραμματική Σύμβαση, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α/2009) Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις, ορίζεται η 10-09-2009. Από την ημερομηνία αυτή αρχίζουν τα δικαιώματα (καταβολή επιδόματος και απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία) και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο Ειδικό Πρόγραμμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.