Νόμος 3854/10 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:

 

1. Καταργούνται:

 

α) η παράγραφος 3 του άρθρου 6 και η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001),

 

β) η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009),

 

γ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 5 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 2527/07-01-2009 (ΦΕΚ 83/Α/2009).

 

2. Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007) για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με νομική μορφή Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.