Νόμος 3855/10

Ν3855/2010: Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3855/2010: Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 95/Α/2010), 23-06-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Στόχοι και μέσα εξοικονόμησης ενέργειας

 

Άρθρο 4: Γενικός στόχος

Άρθρο 5: Μεθοδολογία υπολογισμού του εθνικού ενδεικτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας

Άρθρο 6: Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης - Κίνητρα και άλλα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Άρθρο 7: Ευθύνη επίβλεψης του εθνικού ενδεικτικού στόχου και των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης

Άρθρο 8: Ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

 

Κεφάλαιο Γ: Προώθηση των ενεργειακών υπηρεσιών και της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση

 

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις των διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας

Άρθρο 10: Μητρώο και Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Άρθρο 11: Εκούσιες Συμφωνίες

Άρθρο 12: Διαθεσιμότητα πληροφοριών

Άρθρο 13: Ρύθμιση τιμολογίων και άλλες υποχρεώσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας

Άρθρο 14: Ενεργειακοί Έλεγχοι

Άρθρο 15: Μετρητές και αναλυτικοί λογαριασμοί για την κατανάλωση ενέργειας

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 16: Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

Άρθρο 17: Εμπράγματες Ασφάλειες

Άρθρο 18: Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

 

Κεφάλαιο Ε: Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 19: Θέματα Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος

Άρθρο 20: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 21: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 18-06-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.