Νόμος 3855/10 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005), προστίθεται νέα περίπτωση δ' ως ακολούθως:

 

{δ. Η συχνότητα τιμολόγησης βάσει πραγματικής κατανάλωσης.}

 

Οι περιπτώσεις δ' έως και θ' της ως άνω παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου 2773/1999, αναριθμούνται σε ε' έως και ι' αντιστοίχως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.