Νόμος 3882/10 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της υπ' αριθμού [Α] 11764/653/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 327/Β/2006), με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία [ΕΟΚ] 2003/4/ΕΚ και του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία [ΕΟΚ] 2003/98/ΕΚ.

 

2. Ο παρών νόμος δεν θίγει την ύπαρξη ή την κυριότητα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των δημόσιων αρχών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.