Νόμος 3882/10 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Συμμόρφωση προς τις εκτελεστικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας διαθέτει στις δημόσιες αρχές ή σε τρίτους οποιεσδήποτε πληροφορίες, οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, κωδικών και τεχνικών κατατάξεων, που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τις εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6, υπό όρους που δεν περιορίζουν τη χρήση τους για το σκοπό αυτόν.

 

2. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή των γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν γεωγραφικό χαρακτηριστικό, η τοποθεσία του οποίου εκτείνεται εκατέρωθεν της μεθορίου δύο ή περισσότερων κρατών - μελών, ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας του άρθρου 16, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, προβαίνει σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους προκειμένου να αποφασιστεί από κοινού, με αμοιβαία συναίνεση, ο τρόπος παρουσίασης και η θέση των κοινών αυτών χαρακτηριστικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.