Νόμος 3895/10 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κατάργηση Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων διοίκησης του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά όργανα διοίκησης του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπονται από την περίπτωση η' της παραγράφου 2Α του άρθρου 6 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) και αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000) και την παράγραφο 23 του άρθρου 80 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002), καταργούνται.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (νόμος [Ν] 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α/1977)), ασκεί τη διοίκηση του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία, υποκαθιστώντας σε όλες του τις αρμοδιότητες το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία.

 

Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την κατάργηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία, την υποκατάσταση του από το Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και γενικότερα τη διοίκηση του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.