Νόμος 3895/10

Ν3895/2010: Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3895/2010: Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα, (ΦΕΚ 206/Α/2010), 08-12-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Κατάργηση υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου

Άρθρο 2: Λύση ανωνύμων εταιρειών

Άρθρο 3: Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Άρθρο 4: Συγχώνευση Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Άρθρο 5: Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών

Άρθρο 6: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 7: Κατάργηση Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων διοίκησης του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 8: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 9: Έναρξη Ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-12-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.