Νόμος 3918/11 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Ιατροί Υπαίθρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές. Εφόσον η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, η θητεία του ιατρού που υπηρετεί σε αυτήν παρατείνεται τουλάχιστον για δύο (2) μήνες και όχι περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μέχρι να αναλάβει υπηρεσία ο ιατρός που θα επιλεγεί με βάση την επόμενη προκήρυξη.}

 

Ιατροί Υπαίθρου που συνέχισαν να εργάζονται μετά την 01-12-2010, ενώ έληξε η θητεία τους, μπορούν με αίτηση τους να ζητήσουν αναδρομικά την παράταση της θητείας τους από τότε που έληξε, για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο. Η αίτηση τους υποβάλλεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ορίζεται παραπάνω.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.