Νόμος 3943/11 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Θέματα Τελών και Ειδικών Φορολογιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την υποπερίπτωση ε' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α/2001) προστίθενται υποπεριπτώσεις στ) και ζ) ως εξής:

 

{στ) Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α) της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1.

 

ζ) Στα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως και στην προηγούμενη υποπερίπτωση.}

 

2. Από 01-01-2010 καταργείται η εισφορά υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που επιβάλλεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1Α του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 4169/1961 (ΦΕΚ 81/Α/1961), οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση γ' του άρθρου 47 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984), για τις αμοιβές που αποκτά το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας.

 

3. Αντί των ενσήμων ταινιών φορολογίας αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών που προβλέπονται από τα άρθρα 84 και 106 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να χρησιμοποιούνται για την επισήμανση των προϊόντων αυτών σύγχρονα ολοκληρωμένα συστήματα σήμανσης και ιχνηλασιμότητας ή ψηφιακής επαλήθευσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.