Νόμος 3944/11 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου 2168/1993


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 2168/1993 προστίθεται περίπτωση γ',

ως εξής:

 

{γ. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση των ειδών που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και η χρησιμοποίηση τους για σκοπούς διάφορους εκείνων που προορίζονται.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Οι παραβάτες των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 1 με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.