Νόμος 3944/11

Ν3944/2011: Τροποποίηση του νόμου 2168/1993, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-05-2008 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3944/2011: Τροποποίηση του νόμου 2168/1993, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-05-2008 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 67/Α/2011), 05-04-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 2168/1993 και [Ν] 456/1976

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση του άρθρου 1 του νόμου 2168/1993

Άρθρο 2: Τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου 2168/1993

Άρθρο 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 2168/1993

Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 2168/1993

Άρθρο 5: Τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 2168/1993

Άρθρο 6: Τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου 2168/1993

Άρθρο 7: Τροποποίηση του άρθρου 17 του νόμου 2168/1993

Άρθρο 8: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 456/1976

 

Κεφάλαιο Β: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 1991/477/ΕΟΚ του συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων

 

Άρθρο 9: Έννοια όρων (άρθρο 1 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2008/51/ΕΚ)

Άρθρο 10: Σήμανση, ιχνηλάτηση, μεταφορά πυροβόλων όλων (άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 7 της Οδηγίας 2008/51/ΕΚ)

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 11: Κωδικοποίηση νομοθεσίας

Άρθρο 12: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 13: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-04-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.