Νόμος 2168/93 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ειδικές ποινικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, εμπορία κατοχή, μεταφορά και χρήση:

 

α. Όπλων που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.

 

β. Πυρομαχικών με διατρητικά, εκρηκτικά, εμπρηστικά βλήματα, καθώς και των ίδιων των βλημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων διενέργειας δοκιμών σε όπλα και αντιβαλλιστικά προϊόντα από πιστοποιημένα για τον σκοπό αυτόν εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της απόφασης της περίπτωσης ι)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 

γ. Πυρομαχικών για πιστόλια και περίστροφα με διασπώμενα ή διαστελλόμενα βλήματα, καθώς και των βλημάτων αυτών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων διενέργειας δοκιμών σε όπλα και αντιβαλλιστικά προϊόντα από πιστοποιημένα για τον σκοπό αυτόν εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της απόφασης της περίπτωσης ι)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 

δ. Αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου, όπλου οποιουδήποτε τύπου, με γόμωση ερεθιστικών ή βλαπτικών χημικών ουσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

1Α. Απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπορία, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και κατοχή πυροβόλου όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους αυτού που δεν φέρει τη σήμανση της παραγράφου 3Α του άρθρου 5. Ομοίως απαγορεύεται η εξαγωγή, η μεταφορά σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορία, η διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και η κατοχή πυροβόλου όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους αυτού που δεν έχει καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1Α προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3944/2011 (ΦΕΚ 67/Α/2011) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

1Β. Απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπορία, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και κατοχή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου που δεν φέρει τη σήμανση της αρχής επαλήθευσης του κράτους - μέλους, όπου απενεργοποιήθηκε και δεν συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό απενεργοποίησης. Ομοίως απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπορία, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και κατοχή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου που δεν έχει καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1Β προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης δύναται να απαγορεύεται για σοβαρούς λόγους ασφάλειας, η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία όπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολιών και εκρηκτικών υλών και να τίθενται περιορισμοί στην κατασκευή ή διάθεση κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων πυροβόλων όπλων.

 

3. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.

 

4. Οι παραβάτες των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2334/1995 (ΦΕΚ 184/Α/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.