Νόμος 4678/20 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Τροποποίηση του άρθρου 17 του νόμου 2168/1993


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, εμπορία κατοχή, μεταφορά και χρήση:

 

α. Όπλων που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.

 

β. Πυρομαχικών με διατρητικά, εκρηκτικά, εμπρηστικά βλήματα, καθώς και των ίδιων των βλημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων διενέργειας δοκιμών σε όπλα και αντιβαλλιστικά προϊόντα από πιστοποιημένα για τον σκοπό αυτόν εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της απόφασης της περίπτωσης ι)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 

γ. Πυρομαχικών για πιστόλια και περίστροφα με διασπώμενα ή διαστελλόμενα βλήματα, καθώς και των βλημάτων αυτών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων διενέργειας δοκιμών σε όπλα και αντιβαλλιστικά προϊόντα από πιστοποιημένα για τον σκοπό αυτόν εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της απόφασης της περίπτωσης ι)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 

δ. Αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου, όπλου οποιουδήποτε τύπου, με γόμωση ερεθιστικών ή βλαπτικών χημικών ουσιών.}

 

2. Η παράγραφος 1Α του άρθρου 17 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1Α. Απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπορία, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και κατοχή πυροβόλου όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους αυτού που δεν φέρει τη σήμανση της παραγράφου 3Α του άρθρου 5. Ομοίως απαγορεύεται η εξαγωγή, η μεταφορά σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορία, η διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και η κατοχή πυροβόλου όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους αυτού που δεν έχει καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.}

 

3. Μετά την παράγραφο 1Α του άρθρου 17 του νόμου 2168/1993 προστίθεται παράγραφος 1Β ως εξής:

 

{1Β. Απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπορία, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και κατοχή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου που δεν φέρει τη σήμανση της αρχής επαλήθευσης του κράτους - μέλους, όπου απενεργοποιήθηκε και δεν συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό απενεργοποίησης. Ομοίως απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπορία, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και κατοχή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου που δεν έχει καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.