Νόμος 3996/11 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Επιταγή απόκτησης επαγγελματικών προσόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μπορεί να χορηγεί σε εγγεγραμμένους ανέργους επιταγή απόκτησης επαγγελματικών προσόντων, με την οποία οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης σε προγράμματα αρχικής ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία επιλέγουν οι ίδιοι και για την παρακολούθηση των οποίων πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

 

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της επιταγής απόκτησης επαγγελματικών προσόντων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται ότι η χρήση της επιταγής απόκτησης επαγγελματικών προσόντων μπορεί να συνδυάζεται με προγράμματα ενεργητικών απασχόλησης, συμβουλευτικής και γενικά δράσεων καταπολέμησης της ανεργίας.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθορίζεται η αξία, η μορφή και το περιεχόμενο της επιταγής απόκτησης επαγγελματικών προσόντων και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την Επιταγή απόκτησης επαγγελματικών προσόντων.

 

4. Η Επιταγή απόκτησης επαγγελματικών προσόντων δεν υπόκειται σε φόρο και γενικά σε κρατήσεις για το Δημόσιο και τρίτους, δεν εκχωρείται και δεν κατάσχεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.