Νόμος 4001/11 - Άρθρο 191

Άρθρο 191: Τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 3054/2002


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3851/2010, τροποποιείται ως εξής:

 

{Την αυτή υποχρέωση έχουν και οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών για τις πραγματικές τιμές (στις οποίες περιλαμβάνονται εκπτώσεις και διακανονισμοί πληρωμής) στις οποίες τιμές διαθέτουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας ή στους τελικούς καταναλωτές ανά περιοχή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.