Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο p7

Παράρτημα 7: Κατάλογος Επαφών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας;

43,avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

ΥΠΟΨΙΝ: CHIEF FINANCIAL OFFICER

Τηλ: +352 260 962 26

Fax:+352 260 962 62

Κωδικός SWIFT :EFSFLULL

 

Κοινοποίηση στους:

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων -

L-4 Μονάδα Γραφείο Δανεισμού, Δάνεια, Λογιστικά και Πίσω

L-2920 Luxembourg

Υπόψη: Επικεφαλής της Μονάδας

Τηλ.: (+352) 4301 36372

FAX: (+352) 4301 36599

Κωδικός SWIFT: EUCOLULL

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Υπόψη: Επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Τηλ.:+ 49 69 1344 3470

Fax: + 49 69 1344 6171

SWIFT B1C: ECBFDEFFBAC

 

Για το Δικαιούχο Κράτος Μέλος:

Υπουργείο Οικονομικών

Γραφείο Γενικού Λογιστηρίου

37, Ε. Venizelos street

101 65 Athens, Greece

Υπόψη: 23η Διεύθυνση

Fax: + 30 210 3338205

 

Κοινοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος:

Τράπεζα της Ελλάδος

21, Ε. Venizelos street

102 50 Athens, Greece

Υπόψη: Κυβερνητικές Οικονομικές Επιχειρήσεις και Λογιστήριο, Τμήμα Λογαριασμών Κυβέρνησης

Fax:+ 30 210 3221007

SWIFT BIC: BNGRGRAA

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.