Νόμος 4049/12 - Άρθρο 51

Άρθρο 51


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι εγκαταστάσεις του πρώην Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας - Ματθαίος Λιούγκας το οποίο έχει καταργηθεί ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο δυνάμει της διάταξης του άρθρου 57 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) και συγχωνεύτηκε στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά, καθώς και ο περιβάλλων χώρος αυτού, συνολικής έκτασης 16.810,19 m2 όπως εμφαίνονται υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ο, Π, Ρ, Α στο από Μαρτίου 2008 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500 του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Αντωνίου Τσαούση που δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στο Δήμο Γλυφάδας, υπό τους όρους των εδαφίων β' και γ' του άρθρου 23 του παρόντος νόμου. Η παρούσα διάταξη αποτελεί το μεταγραπτέο τίτλο.

 

n.4049.12.1Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.