Νόμος 4049/12 - Άρθρο 52

Άρθρο 52


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στα συλλογικά όργανα (συμβούλια και επιτροπές) που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2725/1999, όπως κάθε φορά ισχύει και στα οποία προβλέπεται η συμμετοχή, είτε ως μελών είτε ως γραμματέων, μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, είναι δυνατόν να συμμετέχουν και υπάλληλοι συνδεόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον διαθέτουν τα προβλεπόμενα, σε κάθε περίπτωση, προσόντα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.