Νόμος 4049/12 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από:

 

α. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9, η ισχύς των οποίων αρχίζει από 01-09-2012.

β. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 6, 7, 8, 9 και 11 του άρθρου 22, η ισχύς των οποίων αρχίζει 18 μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 26, η ισχύς του οποίου αρχίζει από την 01-01-2012.

δ. Τις διατάξεις του άρθρου 46, η ισχύς του οποίου αρχίζει 5 μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.