Νόμος 4052/12 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και έσοδα νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας από τα κλειστά νοσήλια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) η φράση τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντικαθίσταται με τη φράση τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

2. Από 01-01-2013 τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας λαμβάνουν από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας το σύνολο των εσόδων από απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που συμμετέχουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων επιχορηγήσεων που δίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών για το σκοπό αυτόν. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.