Νόμος 4052/12 - Άρθρο 132

Άρθρο 132: Τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) προστίθεται περίπτωση κ)β' ως εξής:

 

{κ)β. Ελέγχει την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 23 του νόμου 3996/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Επιβάλλει στις παρανόμως λειτουργούσες επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης και στα υποκαταστήματα τους τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.