Νόμος 4052/12 - Άρθρο 136

Άρθρο 136: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, ιδίως:

 

1. το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2194/1994,

 

2. η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου 2194/1994, με εξαίρεση την περίπτωση 7 του εδαφίου α', που διατηρείται σε ισχύ μόνο για την εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2920/2001 και της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 3685/2008,

 

3. τα εδάφια α' και δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 2194/1994.

 

4. Την 01-07-2012 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 20, 21, 22, 23 και 24 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000.

 

5. Το εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.