Νόμος 4055/12 - Άρθρο 109

Άρθρο 109: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 99 του Ποινικού Κώδικα.

β) Το άρθρο 220 και οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 485 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του νόμου 3900/2010.

δ) Ο τίτλος του άρθρου 14 του νόμου 3387/2005.

ε) Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2318/1995.

στ) Το άρθρο 11 του νόμου 3090/2002.

ζ) Τα άρθρα 8, 9 και 11 του νόμου 3068/2002.

η) Η παράγραφος 2 του άρθρου 191 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 3900/2010 και απαλείφεται η ένδειξη 1.

θ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980 καταργείται.

ι) Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1225/1981 καταργείται.

ι)α) Το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2928/2001 και τα άρθρα 20 και 21 του νόμου [Ν] 663/1977.

 

2. Μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η περίπτωση θ' του άρθρου 29 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, που προστέθηκε με το άρθρο 39 του νόμου [Ν] 3659/2008 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του νόμου 3900/2010.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 67 του νόμου 3842/2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 58/Α/2010) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.