Νόμος 4055/12 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Αναπροσαρμογή ποσών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προβλεπόμενο στις διατάξεις:

 

α) της παραγράφου 3 του άρθρου 159,

β) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 216,

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 235,

δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 236,

ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 237,

στ) του στοιχείου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 237,

ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 242,

η) της περίπτωσης γ' υποπερίπτωσης β' του άρθρου 256,

θ) της περίπτωσης γ' υποπερίπτωσης β' του άρθρου 258,

ι) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 292Α,

ι)α) της περίπτωσης ε' του άρθρου 374,

ι)β) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 375,

ι)γ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 375 και

ι)δ) της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 386

 

του Ποινικού Κώδικα, ποσό των 73.000 € αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 120.000 €.

 

2. Το προβλεπόμενο στις διατάξεις:

 

α) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 216,

β) της περίπτωσης γ' υποπερίπτωσης α' του άρθρου 256,

γ) της περίπτωσης γ' υποπερίπτωσης α' του άρθρου 258,

δ) της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 386 και

ε) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 390

 

του Ποινικού Κώδικα, ποσό των 15.000 € αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 30.000 €.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.