Νόμος 4061/12 - Άρθρο 38

Άρθρο 38


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997) προστίθεται εδάφιο β' ως εξής:

 

{β. Στους χώρους της επιτρέπεται η εγκατάσταση δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες εξυπηρετούν τις δραστηριότητές της, και ιδίως τελωνείου, χημείου, κτηνιατρείου, υπηρεσίας φυτοπαθολογικού ελέγχου εξαγομένων - εισαγομένων προϊόντων, δημοπρατηρίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.