Νόμος 4070/12 - Άρθρο 107

Άρθρο 107: Προϋποθέσεις συμμετοχής φυσικών προσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου, τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

(α) Να έχουν την υπηκοότητα κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

(β) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α' του παρόντος νόμου.

 

(γ) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

 

(δ) Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμεταλλεύσεως επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.

 

(ε) Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από 5 άδειες κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.