Νόμος 4070/12 - Άρθρο 167

Άρθρο 167: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

1. Το άρθρο 34 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α?2006) και το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1622/19-01-2011 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 27/Β/2011) μετά την έναρξη ισχύος των άρθρων 3 έως 7.

 

2. Το άρθρο 35 του νόμου 2160/1993.

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του νόμου 2160/1993.

 

4. Το άρθρο 37 του νόμου 2160/1993.

 

5. Τα άρθρα 3, 4, 6 και η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του νόμου 3342/2005.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.