Νόμος 4070/12 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και η παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες περιλαμβάνει:

 

α) Σύνδεση σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών που παρέχεται από μία τουλάχιστον επιχείρηση στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον το σχετικό αίτημα είναι εύλογο. Η παρεχόμενη σύνδεση επιτρέπει την υποστήριξη φωνητικών επικοινωνιών, τηλεομοιοτυπικών επικοινωνιών και επικοινωνιών δεδομένων με ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπουν τη λειτουργική πρόσβαση στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των συνδρομητών, καθώς και το κατά πόσον η σύνδεση είναι τεχνικώς εφικτή.

 

β) Τηλεφωνική υπηρεσία, που παρέχεται από μία τουλάχιστον επιχείρηση, μέσω της σύνδεσης με το δίκτυο που προβλέπεται στην ως άνω περίπτωση α' της παραγράφου 1, η οποία υπηρεσία επιτρέπει τη δημιουργία και τη λήψη εθνικών και διεθνών κλήσεων, εφόσον το σχετικό αίτημα είναι εύλογο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζεται και εξειδικεύεται η έννοια, τα κριτήρια και το περιεχόμενο του εύλογου σε σχέση με τις διατάξεις των ως άνω περιπτώσεων α' και β'.

 

2. Προς εφαρμογή των ανωτέρω, ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί άμεσα στο δικτυακό του τόπο αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το υφιστάμενο δίκτυό του. Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε μορφή που η ίδια έχει προκαθορίσει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.