Νόμος 4099/12 - Άρθρο 163

Άρθρο 163: Τροποποιήσεις του νομοθετικού διατάγματος 400/1970


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 17Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970), το ποσό 50 εκατομμύρια αντικαθίσταται με το ποσό 61.300.000 και το ποσό 35 εκατομμύρια αντικαθίσταται με το ποσό 42.900.000.

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 9 του άρθρου 17Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{β) Για τις συμπληρωματικές ασφαλίσεις (1.3), το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου.}

 

3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 17Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{11. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος:

 

α) καθορίζεται το περιεχόμενο των εκθέσεων περιθωρίου φερεγγυότητας που υποβάλλουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και

 

β) αναπροσαρμόζονται τα ποσά των ελάχιστων εγγυητικών κεφαλαίων όπως αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, με βάση τις μεταβολές του Ευρωπαϊκού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.}

 

4. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 17Β του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970, το ποσό 3.000.000 αντικαθίσταται με το ποσό 3.400.000 και το ποσό 2.000.000 αντικαθίσταται με το ποσό 2.500.000.

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 84 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970, το ποσό 3.000.000 αντικαθίσταται με το ποσό 3.400.000.

 

6. Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 84 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970, ως εξής:

 

{5. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμόζεται το ύψος του ελάχιστου αρχικού εγγυητικού κεφαλαίου αντασφαλιστικής επιχειρήσεως, με βάση τις μεταβολές του Ευρωπαϊκού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.}

 

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 99 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970, το ποσό 3.000.000 αντικαθίσταται με το ποσό 3.400.000.

 

8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 01-01-2013.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.