Νόμος 4150/13 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Μητρώο Ενεργών Ναυτικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καταρτίζεται Μητρώο Ενεργών Ναυτικών. Το Μητρώο περιλαμβάνει, ιδίως, τα στοιχεία των ναυτικών, τις ειδικότητες και τις ναυτολογήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

2. Ενεργός θεωρείται ο ναυτικός που έχει τουλάχιστον 8 μήνες υπηρεσίας επί πλοίου εντός πενταετίας από την απογραφή ή την τελευταία ναυτολόγησή του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

3. Με την απόφαση της παραγράφου 1 προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο του Μητρώου, η διαδικασία και ο χρόνος ενημέρωσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.