Νόμος 4150/13 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Δημιουργία Κεντρικών Λιμενικών Δικτύων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη δημιουργία των Κεντρικών Λιμενικών Δικτύων του προηγούμενου άρθρου, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχει το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου σε καθέναν από τους παρακάτω Οργανισμούς Λιμένων - Ανώνυμες Εταιρίες δύναται να εισφέρεται, μετά από σχετική απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων, ως εισφορά σε είδος για τη δημιουργία του αντίστοιχου Λιμενικού Δικτύου, ως ακολούθως:

 

(α) του Λαυρίου, της Ελευσίνας και της Ραφήνας, εισφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία

 

(β) της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης και του Βόλου, εισφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία και

 

(γ) της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας, εισφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία.

 

2. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, πριν από οποιαδήποτε απόφαση, περιλαμβανομένων και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου, η οποία μπορεί να επιδράσει ουσιωδώς στη λειτουργία των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων ή να οδηγήσει στη μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης, εκπονεί μελέτη οικονομικών επιπτώσεων για καθέναν από αυτούς, με σκοπό την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία τους και την απρόσκοπτη παροχή των διοικητικών υπηρεσιών τους, με την οποία αιτιολογεί την απόφαση αυτή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.