Νόμος 4150/13 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Διαδικασία εισφοράς και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά τη λήψη των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Οργανισμών Λιμένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο άρθρο, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου συνιστάται επιτροπή εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, στην οποία ανατίθεται η αποτίμηση της αξίας των μετοχών που εισφέρονται στα μετοχικά κεφάλαια των Οργανισμών Λιμένων - Ανώνυμες Εταιρίες του Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας. Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων υποβάλλει την έκθεσή της στα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών Λιμένων - Ανώνυμες Εταιρίες του Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, τα οποία υποχρεούνται να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση, με θέμα την έγκριση των εκθέσεων αποτίμησης και την αύξηση των μετοχικών κεφαλαίων των τριών εταιριών στο ύψος της αξίας των μετοχών που έχουν εισφερθεί. Οι μετοχές των θυγατρικών εταιριών που θα εκδοθούν για τις αυξήσεις αυτές, περιέρχονται στη μητρική εταιρία η οποία, εν συνεχεία, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αυξάνει αντιστοίχως το μετοχικό κεφάλαιό της.

 

2. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισφοράς και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι μητρικές εταιρίες κάθε Ομίλου υποχρεούνται, εντός διμήνου από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για έγκριση της τελικής διαμόρφωσης του ύψους του μετοχικού τους κεφαλαίου:

 

(α) Να επεξεργαστούν και να εγκρίνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, νέο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου Εταιριών που δημιουργείται, καθώς και να το υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

 

(β) Να επεξεργαστούν και να εγκρίνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίο Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας των εταιριών του Ομίλου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ειδικότερη νομοθεσία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.