Νόμος 4150/13 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Ρυθμίσεις σχετικές με την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Επιτροπή αποτελούμενη από τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη διαμόρφωση συνολικού σχεδίου, προς το σκοπό εκδόσεως των αναγκαίων κανονιστικών ρυθμίσεων, για την επίλυση των εκκρεμών θεμάτων που σχετίζονται με τη χωροθέτηση, την οριοθέτηση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δραστηριοτήτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο [Ν] 3654/2008 (ΦΕΚ 57/Α/2008).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία εκδίδεται εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συστήνεται μη αμειβόμενη συμβουλευτική επιτροπή από εκπροσώπους των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και φορέων που εκπροσωπούν το σύνολο των εμπλεκομένων με τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων, της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμης Εταιρείας και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου για την εξέταση και διατύπωση προτάσεων επί του συνόλου των θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της εν γένει ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην ως άνω Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. Η επιτροπή οφείλει να έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία και διατύπωση των προτάσεών της εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών από τη σύστασή της.

 

3. Με όμοια απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της ως άνω Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης και αφού προηγηθεί διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Με τον ως άνω Κανονισμό ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, καθώς και με τις επιτρεπόμενες σε αυτή δραστηριότητες, είτε για μέρος είτε για το σύνολο της περιοχής. Με την ίδια ως άνω διαδικασία τροποποιείται ο παραπάνω Κανονισμός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.