Νόμος 4155/13 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Τροποποίηση του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαλείται ολικά ή μερικά ή να τροποποιείται η απόφαση ορισμού ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης. Επίσης με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιούνται οι όροι των δράσεων που αναλαμβάνονται, σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση β', όσον αφορά το χρόνο και τον τρόπο πραγματοποίησης των επενδύσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.