Νόμος 4180/13 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 3489/2006 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Στρατηγικό Σχέδιο καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Ανώνυμη Εταιρεία αφού ληφθούν υπόψη τυχόν προτάσεις της Επιτροπής του άρθρου 13. Το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να τροποποιείται το Στρατηγικό Σχέδιο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.