Νόμος 3489/06

Ν3489/2006: Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3489/2006: Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 205/Α/2006), 02-10-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης

 

Άρθρο 1: Ίδρυση και οριοθέτηση της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης

Άρθρο 2: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης

Άρθρο 3: Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 4: Σκοπός της Εταιρείας

Άρθρο 5: Μετοχικό κεφάλαιο

Άρθρο 6: Οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας

Άρθρο 7: Όργανα διοίκησης της Εταιρείας

Άρθρο 8: Προσωπικό

Άρθρο 9: Οικονομικοί πόροι της Εταιρείας

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 11: Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων

Άρθρο 12: Χωροταξικές και άλλες ρυθμίσεις της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης

Άρθρο 13: Συμβουλευτική Επιτροπή Ανάπτυξης

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες της Επιτροπής

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης

 

Άρθρο 15: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2466/1997

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 2468/2006

Άρθρο 18: Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξη του Θερμαϊκού Κόλπου

Άρθρο 19

Άρθρο 20: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-09-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.