Νόμος 3489/06 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Οικονομικοί πόροι της Εταιρείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας προέρχονται από:

 

α) επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, για όσο χρόνο το Δημόσιο κατέχει το σύνολο των μετοχών της,

 

β) επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

 

γ) επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών οργανισμών,

 

δ) δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε φορέα,

 

ε) αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και επενδύσεις των διαθεσίμων κεφαλαίων της,

 

στ) συμμετοχή σε προβλεπόμενες επιχειρηματικές, εν γένει, δραστηριότητες,

 

ζ) παροχή υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

 

η) δάνεια κάθε μορφής,

 

θ) διάθεση μετοχών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

 

ι) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.