Νόμος 3489/06 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο αριθμός των υπαλλήλων που μπορεί να αποσπώνται στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006), αυξάνεται από πέντε (5) σε δεκαπέντε (15).

 

2. Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 του νόμου 3438/2006, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης των πόρων αυτών στο Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, η οικονομική διαχείρισή τους από αυτό και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η Εταιρεία έχει την έδρα της εντός των ορίων της Νομαρχίας Αθηνών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.