Νόμος 3489/06 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 2468/2006


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), η φράση: των είκοσι (20) MWe αντικαθίσταται, από την έναρξη της ισχύος του, από τη φράση των δεκαπέντε (15) ΜWe.

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του νόμου 3468/2006 αντικαθίσταται, από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, ως εξής:

 

{5. Το ειδικό τέλος που προβλέπεται στην παράγραφο Α1 του άρθρου 25 ορίζεται, για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας των οποίων οι σταθμοί τελούσαν σε εμπορική λειτουργία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε ποσοστό 2% από 01-01-2005 και σε ποσοστό 3% από 27-06-2006.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.