Νόμος 4223/13 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Οργανωτικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 167/1996 (ΦΕΚ 128/Α/1996) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογίας και Φορολογικών Ελέγχων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου Εφοριακών. Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 167/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών.}

 

2. Η παράγραφος Ι του άρθρου 66 του προεδρικού διατάγματος 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ι. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον MASTER και πολύ καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών.

 

Α. Στις Διευθύνσεις Τομέων Παραγωγής, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Κοινωνικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών. Στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με άριστη γνώση αγγλικών ή γαλλικών.

 

Στις Διευθύνσεις Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων και Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών με πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης και καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών.

 

Β. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

 

Γ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών με πτυχίο Νομικής Σχολής και άριστη γνώση αγγλικών ή γαλλικών.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5Α του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002) τροποποιείται ως εξής:

 

{Η Επιτροπή συγκροτείται από εκπροσώπους του Υπουργείου που εποπτεύει την εκάστοτε αποκρατικοποιούμενη εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο, του Υπουργείου Οικονομικών ή δημοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες, οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί.}

 

4. Η εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995), παρατείνεται ως προς την προθεσμία, μέχρι 31-12-2014.

 

5. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) η ημερομηνία 31-12-2013 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31-12-2014.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.