Νόμος 4233/14 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αρχή έχει δικό της προϋπολογισμό, κατά την εκτέλεση του οποίου διαθέτει οικονομική αυτονομία.

 

Η Αρχή διασφαλίζει επαρκείς πόρους για την εύρυθμη διενέργεια της δραστηριότητας προγραμματισμού και συντονισμού των αερολιμένων της χώρας και την εν γένει εκπλήρωση της αποστολής της. Κάθε σχετικό ζήτημα ρυθμίζεται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 8.

 

2. Η Αρχή, ο Πρόεδρος και τα μέλη της δεν επιτρέπεται να έχουν άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αερομεταφορών ούτε να λαμβάνουν μερίσματα ή άλλα οικονομικά οφέλη από τις επιχειρήσεις αυτές, πλην των θεσμοθετημένων τελών του άρθρου 6 του παρόντος.

 

3. Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση εγκαταστάσεων, συστημάτων πληροφορικής ή εν γένει εξοπλισμού της Αρχής με οποιαδήποτε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο των αερομεταφορών ή τη διαχείριση αερολιμένων. Από την απαγόρευση εξαιρείται η κοινή χρήση εγκαταστάσεων και συστημάτων με συντονιστές πτήσεων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα που χρησιμοποιεί η Αρχή για την παρακολούθηση και το συντονισμό των πτήσεων πρέπει να είναι συμβατό με τις ελάχιστες προδιαγραφές που υιοθετεί η ΙΑΤΑ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.