Νόμος 4249/14 - Άρθρο 112

Άρθρο 112: Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του νόμου 3013/2002 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Συνιστάται Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

 

2. Στη σύνθεσή του μετέχουν:

 

α. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ως Πρόεδρος,

β. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης,

γ. Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,

δ. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων:

 

δ.1. Οικονομικών,

δ.2. Εσωτερικών,

δ.3. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

δ.4. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

δ.5. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ.6. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

δ.7. Υγείας,

δ.8. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

δ.9. Ναυτιλίας και Αιγαίου,

δ)10. Ο Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,

δ)11. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος και

δ)12. Οι Πρόεδροι ΕΝΠΕ και Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

 

ε. Στη σύνθεσή του, επίσης, μπορεί να μετέχει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, για θέματα αντίστοιχων καταστροφών στην περιοχή αρμοδιότητάς του.

 

3. Σε περιπτώσεις γενικών, καθώς και ιδιαίτερου χαρακτήρα περιφερειακών ή τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών, το ίδιο όργανο μπορεί να συνεδριάζει με τη συμμετοχή των αντίστοιχων Υπουργών ή των αρμόδιων για την Πολιτική Προστασία Υφυπουργών, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος και προεδρεύει.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 3013/2002 προστίθεται εδάφιο η' ως ακολούθως:

 

{η. Εγκρίνει τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 182 του νόμου [Ν] 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.