Νόμος 4249/14

Ν4249/2014: Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4249/2014: Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 73/Α/2014), 24-03-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Γενική διεύθυνση οικονομικών και επιτελικού σχεδιασμού

 

Άρθρο 1: Αναβάθμιση Επιτελικής Μονάδας

Άρθρο 2: Σύσταση Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης

Άρθρο 3: Διάρθρωση Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης

Άρθρο 4: Σύσταση Διεύθυνσης Έρευνας και Υποδομών

Άρθρο 5: Διάρθρωση Διεύθυνσης Έρευνας και Υποδομών

Άρθρο 6: Σύσταση Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 7: Διάρθρωση Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 8: Προσωπικό - Στελέχωση

Άρθρο 9: Εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 10: Συμμετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη στο Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας

 

Μέρος Β: Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Αποστολή - Συγκρότησης Ελληνικής Αστυνομίας

 

Άρθρο 11: Αποστολή

Άρθρο 12: Σύνδεση Ελληνικής Αστυνομίας με Τοπική Αυτοδιοίκηση - Συγκρότηση Επιτροπών Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας

Άρθρο 13: Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 14: Διάρθρωση Ελληνικής Αστυνομίας

 

Κεφάλαιο Β: Γενική Διάρθρωση - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

 

Άρθρο 15: Γενική διάρθρωση, έδρα, αποστολή

Άρθρο 16: Κλάδος Τάξης

Άρθρο 17: Κλάδος Ασφάλειας

Άρθρο 18: Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων

Άρθρο 19: Επιτελείο

Άρθρο 20: Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 21: Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Αυτοτελείς κεντρικές υπηρεσίες

 

Άρθρο 22: Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών

Άρθρο 23: Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

Άρθρο 24: Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας

Άρθρο 25: Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων

Άρθρο 26: Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων

Άρθρο 27: Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Άρθρο 28: Διεύθυνση Υγειονομικού

Άρθρο 29: Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης

 

Κεφάλαιο Δ: Περιφερειακές υπηρεσίες

 

Άρθρο 30: Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις

Άρθρο 31: Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις

Άρθρο 32: Διευθύνσεις Ασφάλειας

Άρθρο 33: Διευθύνσεις Αλλοδαπών

Άρθρο 34: Ειδικές - Επιχειρησιακές Ομάδες, Αστυνομικές Μονάδες και Κλιμάκια Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Ε: Συντονισμός υπηρεσιών - διοίκηση

 

Άρθρο 35: Συντονισμός Υπηρεσιών, βαθμοί διοικούντων

Άρθρο 36: Διοίκηση

Άρθρο 37: Βαθμοί Διοικούντων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Αναβάθμιση - αναδιοργάνωση της αστυνομικής ακαδημίας

 

Άρθρο 38

 

Κεφάλαιο Ζ: Τελικές - Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 39: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 40: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 41: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων - Σύσταση οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων

Άρθρο 42: Τροποποίηση διατάξεων

 

Κεφάλαιο Η: Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Ελληνικής Αστυνομίας

 

Άρθρο 43: Ρύθμιση θεμάτων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 44: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας

Άρθρο 45: Κριτήρια πρόσληψης ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων

Άρθρο 46: Σύσταση Αστυνομικού Φαρμακείου

Άρθρο 47: Ένταξη ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων στο αστυνομικό προσωπικό την προτεραία του θανάτου τους και λοιπά ζητήματα συνοριακών φυλάκων

Άρθρο 48: Άδεια χωρίς αποδοχές για εργασία σε διεθνή οργανισμό

Άρθρο 49: Αναδρομική εφαρμογή ρυθμίσεων

Άρθρο 50: Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας

Άρθρο 51: Ζητήματα μετακινήσεων προσωπικού και εκκαθάρισης δαπανών

Άρθρο 52: Σύσταση θέσεων ειδικών φρουρών για τη φύλαξη σταθμών και εγκαταστάσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 52A: Συνήγορος του Αστυνομικού

Άρθρο 53: Σύσταση θέσεων ειδικών φρουρών για τη φύλαξη σταθμών και εγκαταστάσεων της ΣΤΑΣΥ ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 54: Αναπλήρωση εισαγγελικών λειτουργών του Συμβουλίου Συντονισμού και Ανάλυσης Ερευνών και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

Άρθρο 55: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεργεία των Περιφερειών

Άρθρο 56: Θέσπιση ποινικών κυρώσεων εις βάρος όσων συντελούν στη λειτουργία επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκε σφράγιση

Άρθρο 57: Προϋποθέσεις σφράγισης κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 58: Προπαρασκευαστικές πράξεις εμπρησμού σε δάση

Άρθρο 59: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2168/1993

Άρθρο 60: Μέτρα για την ασφάλεια των ταχυδρομικών μεταφορών

Άρθρο 61: Συντονιστική Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων Εσωτερικής Ασφάλειας

Άρθρο 62: Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινών Ομάδων Έρευνας

 

Μέρος Γ: Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος

 

Κεφάλαιο Α: Αναδιοργάνωση κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος

 

Άρθρο 63: Αποστολή Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 64: Αρμοδιότητες Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 65: Χαρακτήρας Πυροσβεστικού Σώματος και πυροσβεστικού προσωπικού

Άρθρο 66: Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 67: Κλάδοι και Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 68: Σύσταση Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων μετά από συγχώνευση

Άρθρο 69: Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 70: Σύσταση Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 71: Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 72: Διοίκηση - Βαθμοί Διοικούντων

Άρθρο 73: Ζητήματα εναρμόνισης διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 305/1992 στη νέα διάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 74: Υπηρεσιακά θέματα και οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού

Άρθρο 75: Ανασυγκρότηση Συμβουλίων Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 76: Υπαρχηγός Επιχειρήσεων

Άρθρο 77: Υπαρχηγός Υποστήριξης

Άρθρο 78: Γραφεία Αρχηγού και Υπαρχηγών Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 79: Υπαγόμενα στον Συντονιστή Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Γραφεία

Άρθρο 80: Διευθυντές Διευθύνσεων Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 81: Προϊστάμενοι Τμημάτων Διευθύνσεων - Προσωπικό Τμημάτων

Άρθρο 82: Τοποθέτηση προσωπικού

Άρθρο 83: Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 84: Πυροσβεστικό Μουσείο

Άρθρο 85: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 86: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 87: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας

Άρθρο 88: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων

Άρθρο 89: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών

Άρθρο 90: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών

Άρθρο 91: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες της Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 92: Αρμοδιότητες και λειτουργία των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων

Άρθρο 93: Αρμοδιότητες και λειτουργία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών

Άρθρο 94: Καθήκοντα Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού

Άρθρο 95: Βαθμοί έως τους οποίους εξελίσσονται οι Αξιωματικοί

Άρθρο 96: Κωδικοποίηση διατάξεων

 

Κεφάλαιο Β: Τελικές, μεταβατικές και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας πυροσβεστικού σώματος

 

Άρθρο 97: Τελικές, μεταβατικές και άλλες διατάξεις

Άρθρο 98: Θέματα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Άρθρο 99: Θέματα εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 100: Επιμέρους ζητήματα πυροπροστασίας, υγείας και ασφάλειας προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 100A: Συνήγορος του Πυροσβέστη

 

Μέρος Δ: Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου (ΕΣΚΕΣΜΑ)

 

Άρθρο 101: Αρμοδιότητες Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 102: Διάρθρωση Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 103: Στελέχωση Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου

 

Μέρος Ε: Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας

 

Άρθρο 104: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 105: Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σύσταση Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 106: Αποστολή - Αρμοδιότητες - Οργανισμός Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 107: Αναδιάρθρωση, συγχώνευση και κατάργηση δομών στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 108: Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 109: Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 110: Δυναμικό και μέσα πολιτικής προστασίας

Άρθρο 111: Ανασυγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 112: Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 113: Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών - Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας - Ετήσιος Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 114: Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης

Άρθρο 115: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 116: Λειτουργία Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 117: Αποστολή και δράση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 118: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 119: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος ΣΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων - Τροποποιήσεις του νόμου 3907/2011

 

Άρθρο 120: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων

Άρθρο 121: Ζητήματα αρμοδιότητας Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Άρθρο 122: Λειτουργικά ζητήματα Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Άρθρο 123: Εμβάσματα υπηκόων τρίτων χωρών

Άρθρο 124: Λοιπές διατάξεις

 

Μέρος Ζ: Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 125: Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 126: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4053/2012

Άρθρο 127: Παράταση θητείας ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 128

Άρθρο 129

Άρθρο 130: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-03-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.