Νόμος 4276/14 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ειδικές ρυθμίσεις τουριστικών λιμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από την υποχρέωση σύναψης της σύμβασης παραχώρησης του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι τουριστικοί λιμένες που τελούν υπό καθεστώς διαχείρισης και εκμετάλλευσης από Οργανισμό Λιμένα Ανώνυμη Εταιρεία δυνάμει σύμβασης που έχει συναφθεί κατά τα άρθρα 24 και 35 του νόμου 2932/2001 και κατά το άρθρο 17 του νόμου 2892/2001.}

 

2. Αιτήματα χωροθέτησης και τροποποίησης χωροθέτησης που έχουν κατατεθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 4179/2013, διέπονται από τις προ του νόμου 4179/2013 διατάξεις.

 

3. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας σε τουριστικούς λιμένες, των οποίων τη χρήση και την εκμετάλλευση έχει η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ανώνυμη εταιρεία ή οι οποίοι βρίσκονται υπό αξιοποίηση από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανώνυμη εταιρεία, δεν απαιτείται η προηγούμενη υποβολή σύμβασης παραχώρησης ή υπουργικής απόφασης παραχώρησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.